Onderstaande gegevens worden, rekening houdend met het privacyreglement, opgenomen in het geautomatiseerde administratief systeem vanĀ  UrbanLab040.
Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan de Stichting Lumens te Eindhoven, om van bovengenoemde rekening bedragen te doen afschrijven, die verschuldigd zijn
wegens deelname aan UrbanLab040 lessen.
Deelname aan deze activiteit is op eigen risico. Stichting Lumens stelt zich niet aansprakelijk.