Janneke is een queer kunstenaar/dichter wonend en werkzaam in Eindhoven. Afgestudeerd
aan de Kunstacademie Sint joost, Janneke interesseert zich in thema’s zoals identiteit,
gender en queerness. Na een lange zoektocht om een plek te vinden waar ze deze thema’s
kon onderzoeken met gelijkgestemde heeft ze Qac (Queer art club) opgericht om mensen
de ruimte te bieden die ze zelf nergens kon vinden. Janneke is enthousiast over andere
mensen hun passies en ideeën en helpt graag deze te realiseren, dit doet ze in de vorm van
kunst coaching.

Janneke is a queer artist/poet living and working in Eindhoven. Graduated from Sint Joost
school of art and design, Janneke is interested in theme’s like identity, gender and
queerness. After a long search to find a place to explore those theme’s among like-minded
people they started QAC (queer art club) to create that space for other people as well as
herself. Janneke is enthusiastic about helping people realise their ideas and passions, she
does this through her role as art coach.

Foto's