Elke conventie heeft huisregels nodig. Zo zorgen we er samen voor dat het een gezellige conventie voor iedereen word, zowel voor de bezoekers als de organisatie. Dus lees ze zorgvuldig door, zodat je goed voorbereid bent.

HUISREGELS

HUISREGELS ook te downloaden als Word bestand.

 

HUISREGELS

Met het betreden van het conventieterrein ga je akkoord met de onderstaande regels. Mocht er onduidelijkheid zijn in de interpretatie van de regels, dan zal het oordeel van de stafleden gelden. Dynamiccon is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, of verlies van persoonlijke goederen. Daarnaast is Dynamiccon niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel dat is opgelopen tijdens de conventie. Als er een geval is waarin de Nederlandse wet of deze huisregels niet uitsluiten wat er moet gebeuren dan beslist de organisatie.

 

 1. Algemeen
 • Er is een rookruimte aanwezig in het gebouw, mocht deze open zijn voor bezoek als rookruimte dan mag hier gerookt worden.

 

 • Overal geldt er een rookverbod behalve in de daarvoor speciaal bedoelde ruimtes.

 

 1. Badgebeleid en bagage
 • Iedere bezoeker ontvangt een polsbandje die hij/zij gedurende de conventie zichtbaar om de pols moet dragen.

 

 • Stafleden en vrijwilligers hebben het recht bagage en jassen te verwijderen op plaatsen waar dit niet hoort (bijvoorbeeld in gangpaden of bij nooduitgangen).

 

 • De gasten zijn ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen. Dynamiccon en haar vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen.

 

 1. Fotografie, video, telefoons en elektronica
 • Met het betreden van Dynamiccon 2018, stem je akkoord met de mogelijkheid dat je gefilmd wordt voor promotionele en veiligheidsdoeleinden voor de organisatie van Dynamiccon.

 

 • Het is ten allen tijden verboden om personen op de conventie te filmen of te fotograferen zonder de toestemming van de persoon in kwestie. Mocht de persoon in kwestie minderjarig zijn dan moeten zowel de voogd als de minderjarige toestemming geven voordat er iets aan foto- of videografie wordt gedaan.

 

 • Het is niet toegestaan om filmpjes en foto’s te maken in ruimtes die dit niet toelaten. Dit zal bij iedere ruimte zelf aangegeven zijn.

 

 • Het is verboden om aan minderjarigen te vragen of zij uitdagende poses willen doen.

 

 • Het is ook niet toegestaan om foto’s te maken op het terrein die door anderen kunnen worden gezien al oneerbiedig. Zelfs niet met toestemming van de persoon die wordt gefotografeerd.

 

 • Dynamiccon heeft het recht om personen die zich opzettelijk oneerbiedig en/of niet gepast gedragen te verwijderen van de conventie locatie. Bij extreme gevallen zal de politie worden betrokken.

 

 • Dynamiccon en haar vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor inbreuk op het Portretrecht zoals vermeld in de Nederlandse Auteurswet uit 1912.

 

 1. Wapens en cosplay-attributen
 • Cosplayreplica’s zijn toegestaan als attribuut tijdens het participeren in de cosplaywedstrijd. Cosplayreplica’s moeten in overeenstemming zijn met de Nederlandse wet, en moeten duidelijk herkenbaar zijn als replica.

 

 • Buiten de competitie zijn cosplayreplica’s buiten de omgeschreven regels die hierop volgen niet toegestaan tijdens de conventie binnen of buiten.

 

 • Security-stafleden van Dynamiccon zijn bevoegd om cosplayreplica’s/ -attributen te verbieden, tijdelijk in beslag te nemen en eventueel over te dragen aan de politie mocht dit nodig zijn.

 

 • Mocht je een cosplayreplica meenemen dan is het de verantwoording van de bezoeker dat het vervoer hiervan altijd veilig is.

 

 • Weet je niet of je attribuut toegestaan is, neem dan contact met ons op.

 

 • Cosplayreplica’s, -attributen en/of –wapens die op enige manier de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan binnen het gebouw. Dit is inclusief maar niet beperkt tot:
 • attributen van harde materialen (staal, ijzer, …) etc.
 • attributen die doorgangswegen blokkeren of verhinderen.
 • attributen met scherpe punten en/of randen.
 • attributen die de persoonlijke of publieke veiligheid hinderen.
 • Gespannen bogen of kruisbogen.
 • Projectielafvurende replica’s of wapens waarvan de projectielen aanwezig zijn.

 

 • Cosplay- attributen/-replica’s gebaseerd op wapens die gebruik maken van projectielen mogen nooit gericht worden op anderen als hier geen toestemming voor is gegeven.

 

 • Een aanvallende houding richting een andere partij met een cosplay- attribuut mag nooit zonder toestemming van de betrokken persoon/personen.

 

 • Airsoft-geweren zijn ten strengste verboden op de conventie en tijdens het deelnemen aan de cosplay competitie. Medewerkers en/of stafleden hebben het recht om deze replica’s tijdelijk in beslag te nemen en de politie in te schakelen. De organisatie heeft ook het recht om de toegang tot het huidige en eventueel toekomstige evenementen georganiseerd door Dynamiccon te ontzeggen.

 

 • Bij het verlaten van de conventie mogen de in beslag genomen replica’s weer meegenomen worden maar moeten ze veilig opgeborgen blijven.

 

 

 1. Orde en veiligheid

 

 • Aanwijzingen van vrijwilligers, stafleden en beveiliging moeten altijd worden opgevolgd.

 

 • Er zullen tijdens de conventie geen uitzonderingen worden gemaakt op procedures, voorwaarden en/of reglementen.

 

 • Ben u het niet eens met de behandeling en afhandelingen door leden van de organisatie, dan heeft u het recht om de conventie locatie te verlaten en/of een formele klacht in te dienen via het contactformulier dat op de website staat. U kunt ook een klacht indienen per mail.

 

 • Wordt beveiliging en/of politie erbij gehaald om u aan te houden dan heeft u pas weer recht om deel te nemen aan de conventie of het conventieterrein te verlaten nadat alle zaken netjes afgehandeld zijn. Welke handeling u moet maken hangt af van de beslissing van de eerder genoemde instanties.

 

 • Alle bezoekers zijn verplicht elkaar op een normale en respectvolle manier te behandelen. Het ergeren van mensen, sollicitaties en overige zaken zoals beschreven in de punten hieronder zijn verboden. Dit is onze beleidsvoering maar ook deels de wet. Ben je getuige van iemand die deze regels verbreekt dan wordt u verzocht om het ons als organisatie te laten weten. Dit kan via een van onze vrijwilligers en/of stafleden.

 1. Ergeren
 • Brutaal en/of negatief gedrag gericht op personen aanwezig op de conventie is niet toegestaan.

 

 • Het is verboden activiteiten van Dynamiccon opzettelijk te verstoren.
 1. Sollicitaties
 • Bordjes met daarop godslasterende of expliciete taal, bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan.

 

 • Het is verboden om flyers op de conventie te verspreiden, op de muur te hangen of enig ander oppervlakte als hiervoor geen toestemming is gegeven vanuit de organisatie. Uitzondering hiervan zijn visitekaartjes van cosplayers en fotografen.

 

 • Het is verboden om waren en diensten aan te bieden buiten de locatie die daarvoor is bedoeld op het festivalterrein. (Denk hierbij aan het verkopen van merchandise buiten de dealerroom.)

 

 

 1. Overige regels

 • Kwetsend kleden of te bloot kleden is niet toegestaan.

 • Het versperren en/of bemoeilijken van (nood)deuren en gangpaden is ten strengste verboden, spullen die daar liggen zullen ook worden weggehaald.

 

 • Oponthoud op plekken waar een restrictie geldt voor bezoekers, bijvoorbeeld de vrijwilligerslounge, achter balies, backstage bij de verschillende podia, deuren die gesloten zijn voor bezoekers, achter de bars en de technische ruimtes is niet toegestaan en resulteert in verwijdering uit de ruimte of event-locatie.

 

 • Onnodig gegil of ander storend gedrag is niet toegestaan.

 

 • Voordringen in rijen resulteert in verwijdering uit de rij.

 

 • Het onder invloed zijn van drugs, of grotere hoeveelheden alcohol is niet toegestaan.

 

 • Vechten (echt of nep) is niet toegestaan. (Uitzonderingen op deze regeling is als het vechten plaatsvindt op het podium tijdens de Cosplay Competition als dit voorbereid is als rollenspel)

 

 • Aanstootgevend gedrag is niet toegestaan.

 

 • Onveilig gedrag, waarbij eigen en anderen mee in gevaar gebracht kunnen worden is verboden.

 

 • Diefstal is verboden.

 

 • Opzettelijk beschadigen van eigendommen van anderen word niet geoorloofd.

 • Bij wangedrag in een vorm die niet wordt gewaardeerd zal de politie onmiddellijk ingeschakeld worden. In dit geval wordt de toegang tot de conventie en alle toekomstige evenementen ontzegd.

 1. 13-jarigen en jonger

 • Bezoekers van 13 jaar of jonger moet altijd worden begeleid door een meerderjarige. Dit mag een familielid zijn of een goede bekende.

 • Bij het inchecken van de 13-jarige of jonger wordt de begeleidende persoon vastgesteld. Deze persoon zal gedurende conventie verantwoordelijk zijn voor alle acties van de persoon die ze begeleiden.

 

 • Het is mogelijk dat de begeleider van de 13-jarige of jonger wordt gewisseld. Deze wissel zal alleen worden goedgekeurd als dit bij de info-balie is aangegeven. De wissel zal ook alleen goed gekeurd worden als de nieuwe begeleider ook familie of een goede bekende is van de minderjarige.
 • Het is de verantwoording van de begeleidende persoon om op de hoogte te zijn van de speciale behoefte van de 13-jarige.

 

 1. In het geval van Diefstal
  • Dynamiccon heeft het recht om de politie in te schakelen en eventuele financiële schade te verhalen op de schuldigen.

 • Er zal altijd aangifte gedaan worden bij de politie mocht er diefstal zijn geweest.

 

 • Stafleden en vrijwilligers hebben altijd het recht om de identificatie van een bezoeker te controleren.

 

 • Dynamiccon heeft het recht om bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen.

 

 1. Kaartverkoop en inchecken

 

 • De informatie die is verstrekt bij aanschaf van het kaartje, is waarheidsgetrouw en is gelijk aan de gegevens van de bezoeker zoals deze op zijn of haar identiteitsbewijs staan.

 

 • Dynamiccon heeft het recht om toegang te weigeren als de informatie die op het kaartje staat niet overeen komt met de informatie op het getoonde identiteitsbewijs.

 

 • Toegangsbewijzen staan op naam en kunnen niet overgedragen worden buiten programma’s zoals ticket swap om.

 

 • Alleen uitgeprinte toegangsbewijzen worden geaccepteerd.

 

 • Op het toegangsbewijs dient de barcode scanbaar te zijn en de naam en het ticketnummer moeten leesbaar zijn.

 

 • Vanaf 14:00 op de dag van de conventie kan er niet meer worden ingecheckt, en worden alleen bezoekers voorzien van een polsbandje toegelaten.