Experimenteer, onderzoek en verken je eigen queerness door middel van Drag.Laboratory, dé plek waar je wordt aangemoedigd in jouw zoektocht & onderzoek naar je eigen (Drag) identiteit. Dit doe je in een veilige omgeving samen met mensen die net als jij, nét even wat anders zijn.

Dag Zaterdag
Tijd 10:00 - 13:00
Locatie Dynamo
Les Drag.Laboratory
Dag Zaterdag
Tijd 14:00 - 17:00
Locatie Dynamo
Les Drag.Laboratory

Drag.Laboratory in Dynamo

FOR ENGLISH_SEE BELOW
Jezelf zijn is belangrijk, maar kan soms moeilijk of eng zijn. Gelukkig is er Drag.Laboratory.
Experimenteer, onderzoek en ontdek je eigen queerness bij Drag.Laboratory. Drag.Laboratory is de plek waar we je zullen aanmoedigen in je zoektocht en het experiment naar je eigen (Drag.) identiteit. Dit doe je op een veilige plek samen met mensen die net als jij net even anders zijn.
In onze workshops delen experts hun kennis en helpen ze je om je eigen plek te claimen. Drag.Laboratory bestaat uit acht workshops. Deze vinden plaats op zaterdagochtend en -middag. (van 10:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 17:00) Tijdens de workshop verken je een aspect van drag, op verschillende vakken en met behulp van verschillende docenten. Wekelijkse mentoren begeleiden je tijdens je reis door het programma en terwijl je experimenteert met Drag.

Nieuwsgierig of heb je vragen?

Neem bij vragen gerust contact met ons op via Facebook (@Drag.Laboratory) of Instagram (@Drag_Laboratory). Je kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: drag.dynamo@gmail.com.

De workshops

23 april 2022: Workshop 1: Hair
Workshop 2: Fashion

14 may 2022:  Workshop 3: Performance, Persona
Workshop 4: Drag King

4 June 2022:   Workshop 5: Make-up
Workshop 6: Photoshoot

18 June 2022: Workshop 7: Padding and Body
Workshop 8: Final Performance Prep

9 juli 2022:     DEBUT by Drag.Laboratory


Hair
| 23-04-22 (ochtend)
The bigger the better, the slicker the wetter. In onze workshop ‘Hair’ focussen we op de basisvaardigheden die van pas komen bij het stylen van een pruik voor Drag. Je kunt je eigen pruik meenemen en daar aan werken. Heb je geen pruik? Geen probleem, we hebben pruiken en gereedschap om mee te oefenen.

Mode | 23-04-22 (middag)
‘Fashion, put it all on me’, zoals filosoof Lady Gaga ooit zei. In deze workshop zullen we je introduceren in het maken van je eigen kledingstukken en hoe je bestaande kleding kunt customizen voor je Drag-personage. De workshop wordt gegeven door de geweldige T’aaliyah Jones (@taaliyah.jones). We raden je aan om stoffen/outfits mee te nemen die je al hebt of mee wilt werken. Vooral als je al meer bekend bent met naaien en het lijmpistool.

Performance | 14-05-22 (ochtend)
‘I’m so into vogueing right now’ – Vanessa Hudgens. Drag is veel meer dan er prachtig uitzien. Onze geweldige gastdocent Shahin Damka reist de wereld rond als een waacker, maar heeft ook geleerd van enkele van de OG’s van de ballroomscene in NYC. In deze workshop gaat Shahin in op de geschiedenis van vogue en waacking. Natuurlijk leert hij je ook enkele essentiële moves die altijd handig zijn als artiest. (neem je sportiefste look en hakken mee, want je gaat TWIRLEN!)

Drag king | 14-05-2022 (middag)
ROYALTY! Kings, queens and creatures. Deze workshop wordt gegeven door de geweldige Antoine Panaché (@lilia.scheerder). Antoine is een lokale drag-superster die bekend staat om zijn verbluffende vintage en stille filmreferenties. In de workshop zal Antoine je vertellen over zijn referenties en zullen we onderzoeken hoe zijn visie zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van jouw drag-personage.

Make-up | 04-06-22 (ochtend)
High glamour, experimenteel of full-on clown. Met make-up kan je je hele look omtoveren tot een kunstwerk. Drag superster en make-up ARTISTE Licka Lolly leidt je door alle stappen van een dragface. Je krijgt de kans om vragen te stellen en op je eigen gezicht te oefenen. Breng je eigen make-up en kwasten mee als je die hebt. Drag.Lab voorziet je ook graag van de benodigdheden, dus maak je geen zorgen als je net begint!

Photoshoot | 04-06-22 (middag)
Met de look die je in de ochtend workshop hebt gemaakt ga je een fotoshoot doen met onze fotograaf. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor uw social media of alleen voor je persoonlijke collectie. Zorg ervoor dat je je beste drag-outfit meeneemt om in gefotografeerd te worden. (Als je niet naar de ochtend workshop komt, zorg dan dat je klaar bent voor de fotoshoot als je aankomt)

Body | 18-06-22 (ochtend)
Om je drag-look helemaal af te maken, moet je beslissen hoe je wilt dat je lichaam eruitziet. Voor sommigen betekent dit curves en voor de ander muscles! We zullen je leren hoe je verschillende materialen kunt vormen en manipuleren om je lichaam een andere shape te geven vergeet niet een outfit mee te nemen.

Voorbereiding optreden | 18-06-2022 (middag)
Nadat je in de vorige workshop aan je vorm en look hebt gewerkt, helpen we je om je voor te bereiden op het Drag.Labartory eindfeest. Ben je een dancing queen, een zangeres of wil je iets meer avant-garde doen? Dit is jouw auditie! In deze workshop helpen we je niet alleen bij het maken/finetunen van een voorstelling. Je krijgt de kans om auditie te doen voor ons DEBUT by Drag.Laboratory feest. Waar je zal optreden voor een live publiek. (Aanwezigheid is verplicht als je wilt deelnemen aan het eindfeest.)

DEBUT door Drag.Laboratory | 09-07-22 (avond)
In ons geweldige eind-party komen we samen en vieren we de geweldige kunstvorm: Drag. Het is de plek om je Drag DEBUT te maken of gewoon een nieuwe outfit te debuteren. Jouw keuze! Deelnemers van Drag.Laboratory krijgen de kans om op dit evenement op te treden en Eindhoven te laten zien wat ze in huis hebben.

Prijzen
De prijs per workshop is €10.
Als je de volledige cursus koopt, kost het € 75
(Mocht dit bedrag buiten je budget liggen en wil je toch heel graag mee doen, neem dan contact op met Dynamo. Drag.laboratory is open voor iedereen.)

Zoals bij alle workshops bij Dynamo, zullen onze workshops gericht zijn op mensen tussen de 14 en 27 jaar. De workshops zullen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden, om de meeste mensen tegemoet te komen. Er zijn 10 plekken beschikbaar, dus meld je op tijd aan!

Ja ik wil meedoen!
Via deze link kun je een abonnement kopen en meteen een account aanmaken voor de Dynamo app.

Wil je liever een losse workshop aanschaffen? Dat kan! Om een losse workshops te volgen download je de Dynamo app via de Google Play Store of via de App Store, en maak je een account aan.
Ga via de app naar “rooster”. Vervolgens ga je naar de dag dat jij de workshop wilt volgen, ga naar de gewenste workshop, klik op “reserveren” en vervolgens op “aanschaffen”.

Drag.Laboratory at Dynamo

Being yourself is very important, but can be very difficult or feel scary. Who better to teach you than Drag Queens, Drag Kings and all types of Drag performers?
Experiment, research and explore your own queerness at Drag.Laboratory. Drag.Laboratory is the place where we will cheer you on in your quest and experimentation into your own (Drag.) identity. You will do this in a safe space together with people who, just like you, are a little bit different.
In each workshop, experts will share their knowledge and help you claim your own space.
Drag.Laboratory consists of eight workshops. They will take place on Saturday Mornings and Afternoons. (from 10:00 till 13:00 and from 14:00 till 17:00) In those hours, you will explore an aspect of drag, through different subjects and different teachers. You will do this with the help of your weekly mentors but also guest teachers. They will guide you during your journey through the program and while you experiment with Drag.

Curious or do you have any questions?

If you have any questions feel free to contact us via Facebook (@Drag.Laboratory) or Instagram (@Drag_Laboratory). You can also contact us via email: drag.dynamo@gmail.com.

The workshops

These are all the dates and topics:
23 april 2022: Workshop 1: Hair  10:00-13:00
Workshop 2: Fashion 14:00-17:00

14 may 2022: Workshop 3: Performance, Persona 10:00-13:00
Workshop 4: Drag King 14:00-17:00

4 June 2022: Workshop 5: Make-up 13:00-17:00
Workshop 6: Photoshoot 13:00-17:00

18 June 2022:Workshop 7: Padding and Body 10:00-17:00
Workshop 8: Final Performance Prep 13:00-17:00

9 juli 2022: DEBUT by Drag.Laboratory 8 till late

Hair | 23-04-22 (morning)
The bigger the better, the sleeker the wetter. In our ‘Hair’ workshop we’ll run you through the basic skills which come in handy when styling a wig for drag. You can bring your own wig and work on that. You don’t have a wig? No problem, we have wigs and tools available for you to practise on.

Fashion | 23-04-22 (afternoon)
‘Fashion, put it all on me.’ as the great philosopher Lady Gaga once said. In this workshop we will focus on how to create your own clothing pieces and how to customise existing clothing to fit your Drag persona. The workshop will be taught by the amazing T’aaliyah Jones (@taaliyah.jones). We encourage you to bring fabrics/outfits you already own/want to work with. Especially if you are already more familiar with sewing and hot-glue.

Performance | 14-05-22 (morning)
‘I’m so into vogueing right now’ – Vanessa Hudgens
Drag is much more than just looking stunning. Our amazing guest teacher Shahin Damka travels the world as a waacker but has also learned from some of the OG’s of the ballroom scene in NYC. In this workshop Shahin will touch upon the history of vogue and waacking. Of course he will also teach you some essential elements that are always great to have as a performer.

(bring your sportiest look and heels because you’re gonna TWIRL!)

Drag king | 14-05-2022 (afternoon)
ROYALTY! Queens, Kings and creatures. This workshop will be taught by the amazing Antoine Panaché (@lilia.scheerder). Antoine is a local drag superstar known for his stunning vintage  and silent film references. In the workshop Antoine will tell you about his references and we’ll explore what his point of view could help you build your drag character.  We’ll also explore the concept of masculinity and gender through drag (king) history, how this can change and how it can apply to your character.

Make-up | 04-06-22 (morning)
High glam, experimental or full-on clown. Make-up can transform your whole look into a piece of art. Drag superstar and make-up ARTISTE Licka Lolly will walk you through all the steps of a drag face. You’ll get the chance to ask questions and to practise on your very own face. Bring your own make-up and brushes if you have some. Drag.Lab is also happy to provide you with the essentials so no worries if you’re just starting out!

Photoshoot | 04-06-22 (afternoon)
You will be using the face you created in the previous workshop to put together a full look and have a photoshoot with our photographer. These photos can be used for your social media or just your personal collection. Make sure you bring your best drag outfit to be photographed in. (If you are not coming to the morning workshop make sure to be photoshoot ready when you arrive)

Body | 18-06-22 (morning)
In order to fully complete your drag look you need to decide what you want your body to look like. For some of you this might mean curves and for others you are all about the muscle. We will teach you how to shape and manipulate different materials to enhance your look, make sure you bring one of your drag outfits.

Performance preparation | 18-06-2022 (afternoon)
After working on your shape and look in the previous workshop we will help you to prepare for the final party. Are you a dancing queen, a singer or do you want to do something more avant garde? This is your audition! In this workshop we’ll not only help you create/finetune a performance. You’ll have the chance to audition for our DEBUT by Drag.Laboratory party. Where you will get to perform in front of a live audience.
(Attendance is compulsory if you want to take part in the final party.)

DEBUT by Drag.Laboratory | 09-07-22
In our amazing closing party we’ll come together and celebrate the amazing artform that is Drag. It is the place to make your Drag DEBUT or just debut a new outfit. Your choice. Participants of Drag.Laboratory have the opportunity to perform at this event and show Eindhoven what they got.

See you there!

Pricing
The price per workshop is €10.
If you buy the full course it will cost €75
(Is this outside of your budget? Don’t worry, contact Dynamo to find a fitting solution. Everyone is welcome at Drag.Laboratory)

As with all workshops at Dynamo, our workshops will be aimed at people between the ages of 14 and 27. The workshops will be taught in both Dutch and English, in order to accommodate most people. There will be 10 spots available, so make sure to sign up in time!

Yes I want to participate!
Following this link you can buy a subscription and make an account for the Dynamo app.

Do you prefer to take just one workshop? No problem! For one workshop you can download the Dynamo app via Google Play Store or App Store, and make an account.
Go to “my calendar” via the app. Go to the day you would like to take the workshop, pick your class and click on “reserve” and than “purchase”.

Foto's