HET PLATFORM VOOR BI-CULTURELE QUEERS!

NADA: het platform voor bi-culturele queers!

Queer jongeren met een bi-culturele achtergrond geven aan zich in Eindhoven verdwaald te voelen in het landschap van queer initiatieven, organisaties en hulpverlening. Met queer doelen we op alle kleuren van de regenboogvlag en de LHBTQI+ gemeenschap. Met bi-cultureel bedoelen we alle jongeren die naast hun Nederlandse achtergrond ook een band hebben met minimaal één andere cultuur.

Voor alle jongeren is het van groot belang om gelijkgestemden te ontmoeten die in eenzelfde levensfase zitten. Dynamo zet zich vanaf 2022 in om een veilige plek te bieden voor alle queer jongeren en zo ook jongeren met een bi-culturele achtergrond. Dit doen we door (veilige) ontmoeting te bieden, te onderzoeken hoe hulp georganiseerd kan worden en door het signaleren en agenderen van problemen en oplossingen te vinden. Daarnaast kun je ook terecht voor een goed gesprek of een dikke knuffel!

Nada is alleen toegankelijk na een gesprek met een van onze medewerkers. Voor meer informatie, neem contact op met:

Yasmine Essaidi (jeugdwerker)
Y.essaidi@dynamojeugdwerk.nl
06-205 130 58

Kim Baesjou (maatschappelijk werker)
k.baesjou@lumenswerkt.nl
06-159 575 17

Lowie van Rooij (regisseur Dynamo)
l.v.rooij@dynamo-eindhoven.nl
06-28 48 41 34

NADA: the platform for bi-cultural queers!

Queer young people with a bi-cultural background indicate that they feel lost in Eindhoven in the landscape of queer initiatives, organizations and assistance. By queer we mean all the colors of the rainbow flag and the LGBTQI+ community. By bi-cultural we mean all young people who, in addition to their Dutch background, also have a bond with at least one other culture.

It is very important for all young people to meet like-minded people who are in the same stage of their life. From 2022, Dynamo is committed to providing a safe place for all queer young people, including young people with a bi-cultural background. We do this by offering (safe) gatherings, by examining how help can be organized and by identifying developments and putting problems and solutions on the agenda. In addition, you can also come for a good conversation or a big hug!

Nada is only accessible after a conversation with one of our employees. For more information, please contact:

Yasmine Essaidi (youth worker)
Y.essaidi@dynamojeugdwerk.nl
06-205 130 58

Kim Baesjou (social worker)
k.baesjou@lumenswerkt.nl
06-159 575 17

Lowie van Rooij (youth worker Dynamo)
l.v.rooij@dynamo-eindhoven.nl
06-28 48 41 34