Dag Dinsdag
Tijd 18:30 - 19:45
Locatie Mainstage
Docent(en) Michael Chang
Niveau Beginner
Stel een vraag
Popping bestaat al sinds de jaren 60 en is ontstaan in Amerika vanuit de Afro-Amerikaanse cultuur. Als een van de eerste funk-stijlen ligt popping dicht tegen hiphop aan. Het is gebaseerd op technieken zoals de ‘hit/pop’ van het snel spannen en ontspannen van je spieren of bijvoorbeeld Waving waarbij door isolatie van het lichaam, je een wave kan creëren.

Wil jij ook leren bewegen als een robot of juist zo vloeiend als water? of wil je gewoon beetje sporten met een creatief tintje? Kom dan de Popping lessen checken!

 

Aansluitend is er een open training. Let op: de open training die normaal gesproken op vrijdag is, begint dus iets later dan gebruikelijk.

Vanaf 5 april kun je voortaan op dinsdag naar de poppingles van 18:30 tot 19:45u in de MAINSTAGE. Aansluitend is er een open training tot 22:00u.

Kosten
– Losse les: €7,-
– Dansles 1 blok (+/- 10 weken): € 50,-
– Danslessen strippenkaart voor 10 lessen (1 jaar geldig): € 65,-

Boek nu je les via de Dynamo Eindhoven app, voor meer info zie het onderwerp “Les reserveren”.

Les reserveren
Voor een losse les, abonnement of een strippenkaart van 10 lessen download je onze app via de Google Play Store of via de App Store, en maak een account aan.
Voor een losse les ga je via de Dynamo app naar “rooster”. Vervolgens ga je naar de dag dat jij een les wilt volgen, ga naar de gewenste les en klik op “reserveren”. Klik vervolgens op “aanschaffen”.
Om een abonnement af te sluiten of voor het kopen van een strippenkaart ga je via de Dynamo App naar het ledenportaal. Vervolgens ga je via het menu naar “shop”. Kies het gewenste abonnement/strippenkaart en bevestig.

Let op: Bij popping is het NIET mogelijk om een proefles te volgen.


Popping excist since the 60s and arose in America out of the Afro-American culture. As one of the first funk styles popping is closse to hiphop. It is based on techniques such as the ‘hit/pop’ of quickly straining and relaxing your muscles or, for example, Waving in which isolation of the body, you can create a wave.

Do you also want to learn to move as a robot or as flowing as water? Or do you just want to exercise with a creative touch? Then go check out our Popping classes!

Price
– One class: € 7,-
– Danceclass 1 period (+/- 10 weeks): € 50,-
– Danceclass-card 10 lessons (1 year valid): € 65,-

Book now your class via the Dynamo Eindhoven App, for more information check “Book your class”.

Book your class
To take one lesson, a period for 10 weeks or a card for 10 lessons, download our app via Google Play StoreorApp Store, and make an account.
If you want to take one lesson go tomy calendar via the Dynamo app. Go to the day you would like to take a class, pick your class and click on “reserve” and thanpurchase”.
To conclude a subscription or to buy a Danceclass-card go to “Member portal” via the Dynamo app. Then go to “shop” via the menu. Pick the subscription/Danceclass-card you would like to have and confirm.

Please note: with Popping it is NOT possible to book a trial class.

Michael Chang

Michael Chang Michael is een popper die geboren en getogen is in Eindhoven. Michael heeft zich door de jaren heen…

Lees meer
Heb je vragen over onze Popping lessen, vul het contactformulier in:
Do you have any questions, please fill in the form:

Contact (popping)

Foto's