Dag Maandag
Tijd 19:00 - 20:00
Locatie Gym
Niveau Beginner
Stel een vraag
Vogue is een stijl dat in de eind jaren 70 en begin jaren 80 opkwam. De dans is ontstaan in de underground ‘ballroom-scene’. Bij deze ‘balls’ kwam de zwarte en latinx LHBTQ-gemeenschap van New York bijeen om met elkaar in competitie te gaan in verschillende categorieën. Eén van de categorieën was vogue. De dansers vonden hun inspiratie in mode magazines en kopieerden de poses van de modellen op de beat van de house muziek. De stijl heeft zich ontwikkeld door invloeden van de muziek die sneller werd en doordat dansers met een klassieke achtergrond de stijl ontdekten. Artiesten zoals Madonna en documentaires als ‘Paris is Burning’ introduceerden deze dansstijl aan een groter publiek.

Vogue is te onderscheiden in drie stijlen. Old way, new way en vogue femme. Tijdens de lessen leer je diverse elementen uit runway, old way, new way en vogue femme. Hoewel Shahin als afgestudeerd historicus graag teruggrijpt naar de geschiedenis van de dans, zal hij je begeleiden in het eigen maken van deze dansstijl die al sinds de jaren 80 bestaat. Zijn doel is voornamelijk dat je fun hebt en dat je je vrij voelt, want compleet jezelf zijn is datgene wat hem het meeste aanspreekt in vogue.

Kosten
– Losse les: €7,-
– Vogue en Waacking combiticket voor 1 blok (+/- 10 weken), “Fierce Package”: € 75,-
– Danslessen strippenkaart voor 10 lessen (1 jaar geldig): € 65,-

Boek nu je les via de Dynamo Eindhoven app, voor meer info zie het onderwerp “Les reserveren”.

Corona-maatregelen Dynamo
Nog even alles op een rij:

  • Coronatoegangsbewijs verplicht
  • Heb je klachten, blijf dan thuis. Heb je al gereserveerd voor een les, maar heb je klachten, meld je dan netjes af. Zo heeft iedereen kans op een plek in de les.
  • Was je handen


Coronatoegangsbewijs

Wij zijn verplicht om te controleren op een coronatoegangsbewijs zodat onze dans- en sportlessen door kunnen gaan. Zo’n bewijs kan verlopen. Na een negatieve coronatest is deze bijvoorbeeld maar 24 uur geldig. Omdat jouw privacy belangrijk is, kunnen wij niet zien hoe jij jouw coronatoegangsbewijs kreeg. Daarom moet je bij elk bezoek opnieuw even jouw coronatoegangsbewijs (en id-bewijs) laten controleren. Een coronabewijs houdt in:
een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve testuitslag.

Les reserveren
Voor een losse les, een Fierce Package voor Vogue en Waacking samen of een strippenkaart van 10 lessen download je onze app via de Google Play Store of via de App Store, en maak een account aan.
Voor een losse les ga je via de Dynamo app naar “rooster”. Vervolgens ga je naar de dag dat jij een les wilt volgen, ga naar de gewenste les en klik op “reserveren”. Klik vervolgens op “aanschaffen”.
Om een abonnement af te sluiten of voor het kopen van een strippenkaart ga je via de Dynamo App naar het ledenportaal. Vervolgens ga je via het menu naar “shop”. Kies het gewenste abonnement/strippenkaart en bevestig.

Let op: Bij Vogue en Waacking is het NIET mogelijk om een proefles te volgen.

Voor vragen kun je contact opnemen via onderstaand formulier of door te bellen naar +3140-2393110.


Vogue is a style originated since the late 70s and early 80s. The dance arose in the underground ‘ballroom-scene’. At these ‘balls’ the black and Latinx LGBTQ-community came together in New York to battle each other in different categories. One of those categories was vogue. The dancers found there inspiration in fashion magazines and copied the poses of the models to the beat of house music. 

Vogue transformed because of influences of the changing music which was getting faster and because of dancers with a different (mostly classical) background discovered the style. Artists like Madonna and documentaries like ‘Paris is Burning’ introduced this dancestyle to a bigger audience. 

You can divide Vogue into three styles: old way, new way and vogue femme. During the classes you will learn different elements from runway, old way, new way and vogue femme. Although Shahin loves to go back to the history of dance, he will guide you in making this dancestyle, that exists since the 80’s, your own. His intention is mainly that you have fun and that you feel free, because being completely yourself is what he loves most about vogue. 

Price
– One class: € 7,-
– Vogue and Waacking, 1 period: our Fierce Package: € 75,-
– Danceclass-card 10 lessons (1 year valid): € 65,- 

Book now your class via the Dynamo Eindhoven App, for more information check “Book your class”.

Coronavirus measures 

  • Coronavirus entry pass mandatory
  • Stay at home when you have covid-19 symptoms 
  • Wash your hands often 


Coronavirus entry pass

We are required to check if you have a coronavirus entry pass so we can continue our dance- and sportclasses. This pass can value. For example, after a negative test result, this pass is valid for 24 hours. Your privacy is important,  so we can’t check how you have got your coronavirus entry pass. That is why you have to show us your coronavirus entry pass every time you visit us.
A coronavirus entry pass means: a proof of vaccination, a proof of recovery or a negative test result.

Book your class
To take one lesson, a Fierce Package or a card for 10 lessons, download our app via Google Play Store or App Store, and make an account.
If you want to take one lesson go to “my  calendar” via the Dynamo app. Go to the day you would like to take a class, pick your class and click on “reserve” and than “purchase”.
To conclude a subscription or to buy a Danceclass-card go to “Member portal” via the Dynamo app. Then go to “shop” via the menu. Pick the subscription/Danceclass-card you would like to have and confirm. 

Please note: with Vogue and Waacking it is NOT possible to book a trial class. 

When you have any questions, please fill in the contact form below or call us at +3140-2393110. 

Shahin Damka

Dans is sinds jongs af aan Shahin’s passie geweest. Vanaf 2010 is hij gerichter gaan trainen en heeft hij de…

Lees meer
Heb je vragen over onze Vogue lessen, vul dan het contactformulier in:
Do you have any questions, please fill in the contact form:

Contact Vogue

Foto's