Dag Woensdag
Tijd 18:00 - 19:00
Locatie Gym
Docent(en) Nkosi Matondo
Niveau Beginner
Les Leeftijd vanaf 17+ Beginners class
Dag Woensdag
Tijd 19:15 - 20:30
Locatie Gym
Docent(en) Nkosi Matondo
Niveau Gevorderd
Les Leeftijd vanaf 17+ Advanced class
PROEFLES / TRIAL CLASS
HOUSE DANCE


Iedere woensdag
vanaf 18.00 worden de lessen gegeven door Nkosi bij ons in Dynamo.
JOIN THE LAB
Every Wednesday from 18.00 the lessons will start and will be given by Nkosi at Dynamo.

Wat is House dance?
(English below)

House dance is ontstaan eindjaren 70’ begin jaren 80’ in de underground clubs in Chicago en New York genaamd Housemusic. Met verschillende soorten bewegingsinvloeden en dans zoals; tap, latin, capoeira, afrojazz, breakdance en martial arts.

House dance is voornamelijk een dans op gevoel geleid door de muziek, en daarin jezelf vrij te uiten. Er komt veel improvisatie met fysieke creatieve bewegingen voor. Ook wordt het gezien als social dans omdat je toch met meerder danst en niet alleen.

Er is geen onderscheid in de cultuur het belangrijkste is: In harmonie zijn samen met muziek, vrijheid, acceptatie dat is het enige wat telt.

Wat houdt onze house danceles in?
(English below)

House dance is voornamelijk een club dans, en zoals gewoonlijk zijn mensen er voor de muziek en de gezelligheid. Om toch nog iets extra’s te willen delen, mooie danspasjes, en samen te dansen met een ander op ‘Housemusic’ zijn er 4 belangrijke begrippen waarin Nkosi jullie zou willen begeleiden;

1. Freestyle: Hierin krijg je de vrijheid om te improviseren
2. Ritme en Muziek: geeft je de ruimte om creatief met muziek te zijn
3. Sociaal: je leert met elkaar te dansen en niet meer alleen
4. Lichaamsbewustheid: helpt je meer bewust te zijn van jezelf waardoor je ook sneller je eigen stijl kan creëren in dans en je meer comfortabel gaat voelen.

Daarnaast leer je de basisbewegingen van Housedance en verschillende technieken, waaronder skating, stomping, shuffeling, footwork, lofting en Jacking.

Nkosi: “Het belangrijkste en mooiste wat ik jullie graag zou willen meegeven, is het ontdekken van jezelf en de pure vrijheid te vinden met de muziek. Lets go back to the club.”

Kosten:
(English below)

De lessen zijn € 7,00 per les. Wanneer je een dans abonnement neemt zijn de kosten € 50,00 per blok. Ieder blok bestaat uit 10 lesweken. Het abonnement loopt door tot jij deze zelf opzegt via het ledenportaal of via de mail, en is opzegbaar nadat je minimaal één blok hebt gevolgd. Het is niet mogelijk om een gemiste les in te halen.

(Proef)les reserveren:
(English below)

Een proefles volgen kan iedere eerste twee weken van elk blok. De proeflessen van housedance vinden een uur eerder plaats dan de reguliere housedanceles. Deze les start dan dus om 18:00uur.
Voor meer info en voor het reserveren van de proefles check je deze pagina.

Voor een losse les of een abonnement download je onze app via de Google Play Store of via de App Store, en maak een account aan.

Voor een losse les ga je via de Dynamo app naar “rooster”. Kies de dag en les die jij wilt volgen, klik dan op “reserveren” en vervolgens op “aanschaffen”.
Voor een abonnement ga je via de Dynamo App naar het ledenportaal. Vervolgens ga je via het menu naar “shop”. Kies het gewenste abonnementen bevestig.

Zorg dat je comfortabele sportkleding en -schoenen draagt zodat je je vrij kunt bewegen. Denk ook aan een fles water.

Voor vragen over de app check dan de pagina met veelgestelde vragen.
Staat je vraag er niet tussen of heb je een andere vraag neem dan contact op via het formulier onderaan deze pagina.

English 

What is housedance?
House dance arose since the late 70s and early 80s in underground clubs in Chicago and New York. It got different kinds of influences such as: tap, latin, capoeira, afrojazz, breaking and martial arts.

House dance is a dance mostly guided on the vibe by music and to express yourself freely. There is a lot of improvisation with physical creative movements. It is also seen as social dance because you dance with others and not on your own.

There is no difference in culture, the most important thing is: to be in harmony with the music, freedom and acceptation, that is all that matters.

What can I learn during these lessons?
House dance is mainly a club dance, and like usual people are there for the music and for having a good time. But to share something extra, some nice dancemoves, and to dance with each other on ‘House music’ there are 4 important categories Nkosi would like to guide you with:

1. Freestyle
2. Rhythm and music
3. To learn to dance with each other on house music
4. Body consciousness

You will also learn the basic exercises of House dance and different techniques such as: skating, stomping, shuffling, footwork, lofting and jacking.

Nkosi: “The most important thing I would like to learn you, is to discover yourself and to find pure freedom with music, let’s go back to the club.”

Price:
The classes are € 7,- each. When you take a subscription it cost € 50,00 each block. Every block consists of 10 class weeks. The subscription continues until canceled via the member portal or by email, and can be canceled after you have took a minimum of one block. It is not possible to catch up a missed classed.

Book your (trial)class:
You can take a trial class every first two weeks of each block. The trial classes of housedance are one hour earlier, so at 18:00h.
For more information and to book a trial class check this page.

To take one lesson or a subscription download our app via Google Play Store or App Store, and make an account.

To take one lesson go to “my calendar” via the Dynamo app. Choose the day and class you would like to take, click at “reserve” and than “purchase”.
For a subscription go to “Member portal” via the Dynamo app. Go to “shop” via the menu. Pick the subscription you would like and confirm.

Make sure you are wearing comfortable sportswear and -shoes so you can move freely. Remember to bring a bottle of water with you as well.

For questions about the app please check the page with frequently asked questions.
If you can’t find the answer or if you have another question please contact via the form below this page.

Nkosi Matondo

Nkosi Matondo Nkosi is iemand die de liefde voor muziek en dans al sinds jongs af aan bij zich draagt.…

Lees meer
Heb je vragen over onze Housedance lessen, vul dan het contactformulier in:
Do you have any questions, please fill in the contact form:

Contact (housedance)