Dag Maandag
Tijd 20:15 - 21:15
Locatie Gym
Docent(en) Shahin Damka
Stel een vraag
Waacking is een dansstijl dat is ontstaan in de vroege jaren 70 in Los Angeles, California. Het vind zijn oorsprong in clubs in Hollywood waar de zwarte en latinx LHBTQ-gemeenschap in dansvorm zichzelf gaven aan de worstelingen die zij ervaarden in het dagelijks leven. De gemeenschap voor wie dagelijkse discriminatie een feit was kwam samen in de underground club scene en vierden daar optimale vrijheid. Op de beats van vurige disco muziek vertelden ze hun verhaal en voerden al hun fantasieën uit op de dansvloer. Inspiratie vonden ze in de ‘stomme’ Hollywood films, waarbij sterren als Greta Garbo en Marlene Dietrich een voorbeeldrol hadden. Waacking werd eind jaren 70 meer zichtbaar buiten de LHBTQ-gemeenschap, omdat meer mensen de expressieve aard van de dans omarmden. Zo zien we de dans zelfs terug in programma’s als Soultrain en films als Breakin’. Begin jaren 2000 wordt interesse voor de dans weer aangewakkerd en zien de eerste generatie waackers in dat de expressie van de dansstijl iets is dat mensen ook vandaag de dag aanspreekt. Sinds deze wederopkomst neemt vandaag de dag de populariteit aan waacking nog steeds toe.

Tijdens de lessen zullen onder andere punking, posing, arm control en musicaliteit aan bod komen. Hoewel Shahin als afgestudeerd historicus graag teruggrijpt naar de geschiedenis van de dans, zal hij je begeleiden in het eigen maken van deze dansstijl die al sinds de jaren 70 bestaat. Zijn doel is voornamelijk dat je fun hebt en dat je je vrij voelt, want compleet jezelf zijn is datgene wat hem het meeste aanspreekt in waacking.

Kosten
– Losse les: €7,-
– Abonnement voor waacking: € 50,- per blok (van 10 weken)
– Vogue en waacking abonnement “Fierce Package”: € 75,- per blok (van 10 weken)
– Danslessen strippenkaart voor 10 lessen (1 jaar geldig): € 65,-

Boek nu je les via de Dynamo Eindhoven app, voor meer info zie het onderwerp “Les reserveren”.

Les reserveren
Voor een losse les, een abonnement of een strippenkaart download je onze app via de Google Play Store of via de App Store, en maak een account aan.
Voor een losse les ga je via de Dynamo app naar “rooster”. Vervolgens ga je naar de dag dat jij een les wilt volgen, ga naar de gewenste les en klik op “reserveren”. Klik vervolgens op “aanschaffen”.
Om een abonnement af te sluiten of voor het kopen van een strippenkaart ga je via de Dynamo App naar het ledenportaal. Vervolgens ga je via het menu naar “shop”. Kies het gewenste abonnement/strippenkaart en bevestig.

Let op: Bij Vogue en Waacking is het NIET mogelijk om een proefles te volgen.

Voor vragen kun je contact opnemen via onderstaand formulier.
Check ook eens onze veelgestelde vragen over hoe je onze Dynamo app gebruikt.


Waacking is a dancestyle originated in the early 70s in Los Angeles, California. It finds it’s origins in the clubs in Hollywood where the black and Latinx LGBTQ-community expressed themself in the form of dance to overcome and cope with struggles they had in daily life. The community for whom daily discrimination was a fact, came together in the underground club scene to celebrate ultimate freedom. On the beats of hot disco music they were telling their story and expressing their fantasies on the dancefloor. They would find their inspiration in movie stars from silent movies such as Greta Garbo and Marlene Dietrich. At the end of the 70’s waacking became more visible outside the LGBTQ-community, because more people embraced the expressive nature of the dance. You can even see the dance in the television program Soultrain and movies such as Breakin’. Early 2000’s, interest in the dance got a boost and the first new generation waackers experienced that the expression of the dancestyle is something that still appeals people nowadays.

During the classes you will learn elements such as: punking, posing, arm control and musicality. Although Shahin, loves to go back to the history of dance, he will guide you in making this dancestyle, that exists since the 70’s, your own. Shahin’s intention is that you have fun and that you’ll feel free, because being completely yourself is what he loves most about waacking.

Price
– One class: € 7,-
– Subscription waacking: € 50,- per block (of 10 weeks)
– Subscription vogue and waacking “Fierce Package”: € 75,- per block (of 10 weeks)
– Danceclass-card 10 lessons (1 year valid): € 65,-

Book now your class via the Dynamo Eindhoven App, for more information check “Book your class”.

Book your class
To take one lesson, a subscription or a danceclass-card, download our app via Google Play Store or App Store, and make an account.
If you want to take one lesson go to “my calendar” via the Dynamo app. Go to the day you would like to take a class, pick your class and click on “reserve” and than “purchase”.
To conclude a subscription or to buy a danceclass-card go to “Member portal” via the Dynamo app. Then go to “shop” via the menu. Pick the subscription/danceclass-card you would like to have and confirm.

Please note: with Vogue and Waacking it is NOT possible to book a trial class.

When you have any questions, please fill in the contact form below.
You can also check our frequently asked questions about how to use our Dynamo app.

Shahin Damka

Shahin Damka Dans is sinds jongs af aan Shahins passie geweest. Hij heeft al veel mogen rondreizen om kennis op…

Lees meer
Heb je vragen over onze Waacking lessen, vul dan het contactformulier in:
Do you have any questions, please fill in the contact form:

Contact (Waacking)

Foto's