Dag Maandag
Tijd 20:00 - 21:00
Locatie Gym
Docent(en) Shahin Damka
Les Leeftijd vanaf 16+
Stel een vraag
WAACKING


Iedere maandag
om 20.15 worden de lessen gegeven door Shahin bij ons in Dynamo.
JOIN THE LAB
Every Monday at 20:15 the lessons will start and will be given by Shahin at Dynamo.

Wat is waacking?
(English below)

Waacking is een dansstijl dat is ontstaan in de vroege jaren 70 in Los Angeles, California. Het vind zijn oorsprong in clubs in Hollywood waar de zwarte en latinx LHBTQ-gemeenschap in dansvorm zichzelf gaven aan de worstelingen die zij ervaarden in het dagelijks leven. De gemeenschap voor wie dagelijkse discriminatie een feit was kwam samen in de underground club scene en vierden daar optimale vrijheid. Op de beats van vurige disco muziek vertelden ze hun verhaal en voerden al hun fantasieën uit op de dansvloer.

Inspiratie vonden ze in de ‘stomme’ Hollywood films, waarbij sterren als Greta Garbo en Marlene Dietrich een voorbeeldrol hadden. Waacking werd eind jaren 70 meer zichtbaar buiten de LHBTQ-gemeenschap, omdat meer mensen de expressieve aard van de dans omarmden. Zo zien we de dans zelfs terug in programma’s als Soultrain en films als Breakin’.

Begin jaren 2000 wordt interesse voor de dans weer aangewakkerd en zien de eerste generatie waackers in dat de expressie van de dansstijl iets is dat mensen ook vandaag de dag aanspreekt. Sinds deze wederopkomst neemt vandaag de dag de populariteit aan waacking nog steeds toe.

Wat houdt onze waacking les in?
(English below)

Tijdens de lessen zullen onder andere punking, posing, arm control en musicaliteit aan bod komen.

Hoewel Shahin als afgestudeerd historicus graag teruggrijpt naar de geschiedenis van de dans, zal hij je begeleiden in het eigen maken van deze dansstijl die al sinds de jaren 70 bestaat.

Zijn doel is voornamelijk dat je fun hebt en dat je je vrij voelt, want compleet jezelf zijn is datgene wat hem het meeste aanspreekt in waacking.

Kosten:
(English below)

De lessen zijn € 7,00 per les.
Wanneer je een dans abonnement waacking neemt zijn de kosten € 50,00 per blok. Ieder blok bestaat uit 10 lessen en je kunt een abonnement na een blok opzeggen op ieder gewenst moment. Ook kun je ervoor kiezen om een abonnement voor waacking en vogue samen te nemen: het “Fierce Package”, deze kost € 75,- per blok.

Les reserveren:
(English below)

Voor een losse les of een abonnement download je onze app via de Google Play Store of via de App Store, en maak een account aan.

Voor een losse les ga je via de Dynamo app naar “rooster”. Kies de dag en les die jij wilt volgen, klik dan op “reserveren” en vervolgens op “aanschaffen”.
Voor een abonnement ga je via de Dynamo App naar het ledenportaal. Vervolgens ga je via het menu naar “shop”. Kies het gewenste abonnement en bevestig.
Let op: Bij Vogue en Waacking is het niet mogelijk om een gratis proefles te volgen. Natuurlijk ben je wel van harte welkom om tegen de normale leskosten een les te komen uitproberen. Voor datums om een les uit te proberen of in te stromen aan het begin van een nieuw blok check deze pagina.

Zorg dat je comfortabele sportkleding en -schoenen draagt zodat je je vrij kunt bewegen. Denk ook aan een fles water.

Voor vragen over de app check dan de pagina met veelgestelde vragen.
Staat je vraag er niet tussen of heb je een andere vraag neem dan contact op via het formulier onderaan deze pagina.

English

What is waacking?
Waacking is a dancestyle originated in the early 70s in Los Angeles, California. It finds it’s origins in the clubs in Hollywood where the black and Latinx LGBTQ-community expressed themself in the form of dance to overcome and cope with struggles they had in daily life. The community for whom daily discrimination was a fact, came together in the underground club scene to celebrate ultimate freedom. On the beats of hot disco music they were telling their story and expressing their fantasies on the dancefloor.

They would find their inspiration in movie stars from silent movies such as Greta Garbo and Marlene Dietrich. At the end of the 70’s waacking became more visible outside the LGBTQ-community, because more people embraced the expressive nature of the dance. You can even see the dance in the television program Soultrain and movies such as Breakin’. Early 2000’s, interest in the dance got a boost and the first new generation waackers experienced that the expression of the dancestyle is something that still appeals people nowadays.

What can I learn during these lessons?
During the classes you will learn elements such as: punking, posing, arm control and musicality.

Although Shahin, loves to go back to the history of dance, he will guide you in making this dancestyle, that exists since the 70’s, your own.

Shahin’s intention is that you have fun and that you’ll feel free, because being completely yourself is what he loves most about waacking.

Price:
The classes are € 7,- each. When you subscribe for the classes it will cost € 50,00 each block. Each block is 10 lessons and you can cancel your subscription after one block every moment you like. You can also choose for a subscription of waacking and vogue together: the “Fierce Package”, this costs € 75,- each block.

Book your class:
To take one lesson or a subscription download our app via Google Play Store or App Store, and make an account.

To take one lesson go to “my calendar” via the Dynamo app. Choose the day and class you would like to take, click at “reserve” and than “purchase”.
For a subscription go to “Member portal” via the Dynamo app. Go to “shop” via the menu. Pick the subscription you would like and confirm.
Please note: with Vogue and Waacking it is not possible to book a free trial class. Of course you are more than welcome to come and try out a class at normal rate. For the dates to try out a class or to enroll at the beginning of a new block check this page.

Make sure you are wearing comfortable sportswear and -shoes so you can move freely. Remember to bring a bottle of water with you as well.

For questions about the app please check the page with frequently asked questions.
If you can’t find the answer or if you have another question please contact via the form below this page.

Shahin Damka

Shahin Damka Dans is sinds jongs af aan Shahins passie geweest. Hij heeft al veel mogen rondreizen om kennis op…

Lees meer
Heb je vragen over onze Waacking lessen, vul dan het contactformulier in:
Do you have any questions, please fill in the contact form:

Contact (Waacking)

Foto's