Onze missie is jongeren met een passie voor alternatieve dans, muziek, sport, kunst en cultuur een (non)formele dynamische leer/werkomgeving te bieden waarmee Dynamo het verschil maakt voor een ’talent’, maar ook voor een jongere die extra hulp kan gebruiken om (weer) ‘grip’ op zijn eigen leven te krijgen en zijn/haar weg te vinden naar zelfstandigheid.

Het epicentrum in de stad, zo kun je onze verhouding tot de stad Eindhoven typeren. Jeugdculturen laten zich zien tijdens events, festivals én in het dagelijks leven van jongeren. Dynamo is er op momenten dat jongeren willen beleven en willen leren, vanuit school of buiten school. Dynamo werkt samen met vele partijen in de stad zoals uitgaansgelegenheden, eventorganisatoren, scholen, podia, urban playgrounds, jongerencentra, bedrijfsleven en creatieve ondernemingen.

Dynamo is onderdeel van: Lumens

INSPIREREN LEREN WERKEN
Dynamo hanteert de werkwijze ‘Inspireren Leren Werken’, oftewel ILW. Een zichzelf ruimschoots bewezen werkwijze, ontwikkeld vanuit jarenlange kennis en ervaring in kinder- en jongerenwerk, sociaal beheer, input van jeugd, samenwerkingspartners en de behaalde successen. Het resultaat: professionals weten wat van hen verwacht wordt en de opbrengsten voor jeugd zijn helder.

Wij werken vanuit de overtuiging dat alle jongeren kansen kunnen pakken, wanneer deze zich voordoen. Daarom ontwikkelden we de succesformule Inspireren Leren Werken waarin het mixen van jongeren van verschillende opleidingsniveaus en (culturele) achtergronden de basis is.

ILW staat voor Inspireren Leren Werken en de cijfers 1 t/m 6 zijn de treden van de
participatieladder. ILW is de mindset van de professionals, is individueel en in groepen
toepasbaar en heeft als doel sociale en economische zelfstandigheid te bereiken. Met
‘mindset’ wordt bedoeld de manier van denken en werken die constructief bijdraagt aan
persoonlijke (talent) ontwikkeling en leerervaringen door mee te doen (4-18 jaar), met
het langetermijneffect: het vinden van duurzaam betaald werk (v.a.18 jaar).

Het effect:
• de jongere raakt geïnspireerd (I) door een persoon, workshop of evenement
waarop hij/zij deelnemer wordt en een leerervaring opdoet, uiteindelijk zelf de
verantwoordelijkheid neemt en ook zelf actief wordt binnen een interne of externe
leerwerkomgeving (L);
• de jongere heeft binnen de leerwerkomgeving (L) dusdanig ervaring opgedaan
dat hij/zij actief kan deelnemen en/of op termijn een grotere kans heeft op duurzaam
betaald werk op de leerwerkplek of daarbuiten;
• de jongere heeft binnen de leerwerkomgeving (L) kunnen bouwen aan
competenties en een interessant cv waardoor de kans op betaald werk (W) is vergroot;
• de jongere heeft zich binnen de leerwerkomgeving (L) dusdanig professioneel
ontwikkeld dat hij/zij de stap maakt naar zelfstandig ondernemer (W) en op de leerwerkplek
of daar buiten actief wordt (I);
• de jongere stijgt duurzaam meerdere treden op de participatieladder;
• de jongere maakt minder gebruik van 1e en 2e-lijns zorg;
• de jongere verkeert in een positieve leefomgeving.

Wat ILW oplevert:
Professionals en de jongeren leveren waarde voor de stad waardoor er direct
rendement ontstaat uit de investering in jong talent. Zij leveren producten, diensten,
evenementen en expertises die bijdragen aan een bruisende gemeenschap, aan meer
werkgelegenheid voor jeugd met een werkstatus (W) en genereren middels een
businessmodel een financiële stroom ten gunste van jeugdwerk. Denk bij output o.a.
aan workshops voor scholen, bedrijfsuitjes, kinderfeestjes en sportevenementen. De
output vindt regionaal afzet maar ook nationaal én internationaal. De professional faciliteert
het ILW-proces en initieert alleen waar nodig: doet interventies met kinderen en jongeren
waardoor inzet op jeugdwerk op termijn vermindert. Want onze werkwijze heeft juist het
effect dat jongeren zelf voor spin-offs zorgen en elkaar motiveren. Hierdoor zijn minder
professionals nodig om meer effect te bereiken.

Waarom ILW werkt:
Dynamo & Dynamo Jeugdwerk zijn gebouwd op een concept dat één op één te vertalen is
naar andere stedelijke en regionale gemeenten. Onderscheidend in onze aanpak is de fase
van inspireren. Wij komen in contact met jongeren vanuit een inspiratiemoment. We creëren
in jongerencentra, scholen, openbare ruimten en podia inspiratiemomenten binnen muziek,
sport, kunst, cultuur, maatschappij en techniek. Jongeren raken zo geïnspireerd
door een persoon, workshop of evenement: een verschil met werkgelegenheidsprojecten of
1e en 2e lijns zorg waarbij de instantie vaak contact krijgt met jongeren vanuit een probleem
(in opvoeding, op school, naar werk, ed.). Er is dus sprake van een intrinsieke motivatie om
te werken aan de eigen ontwikkeling: een belangrijke succesfactor op weg naar opleiding en/of werk. De jongere zal zelf in beweging komen om zijn/haar ontwikkeling en loopbaan vorm te geven. Jongeren die deze motivatie nog niet uit zichzelf halen en/of niet voldoende uit thuis of uit school (of deze niet ervaren), triggeren wij op deze wijze.

Vervolgens bieden we intern en extern de mogelijkheid om te leren en te werken, waardoor
de jongere bouwt aan competentieontwikkeling, een professioneel cv en een
netwerk. Ook is er een mogelijkheid tot (zelfstandig) vrijwilligerswerk en het samenwerken
in groepen, zoals dansgroepen, een evenementenorganisatie, het geven van workshops etc.