Dag Dinsdag
Tijd 20:00 - 21:30
Locatie Mainstage
Docent(en) Vivjan Champness
Niveau Beginner
Les Leeftijd vanaf 15+
PROEFLES / TRIAL CLASS
ROLLERSKATE DANCE


Iedere dinsdag
om 20.00 worden de lessen gegeven door Vivjan bij ons in Dynamo.
JOIN THE LAB
Every Tuesday at 20.00 the lessons will start and will be given by Vivjan at Dynamo.

Wat is rollerskate dance
(English below)

Rollerskate dans maakt deel uit van het kunstschaatsen. De ontwikkeling van rolschaatsen en hierbij het dansen komt van het schaatsen af. In de jaren 1940 kon een rolschaatser na een wedstrijd zijn eigen tricks van het rollskate uitvoeren om zijn vaardigheid als schaatser te tonen. Waar het voorheen vooral draaide om het achterblijvende beeld op het ijs, gaat het nu steeds meer om het toevoegen van eigen bewegingen.

Wat houdt onze rollerskate dance les in
(English below)

Tijdens de lessen leer je als eerste de basis, zoals: skating forward, bubbles, stoppen en de moon walk. Verder gaat Vivjan in op het beheersen van dansmoves zoals downtown en hez. Tijdens de les ga je uiteindelijk ook aan choreografieën werken. Je gaat dus dansen op skates!

Kosten
(English below)

De lessen zijn € 7,50 per les.
Wanneer je een rollerskate dance-abonnement neemt zijn de kosten € 55,- per blok. Ieder blok bestaat uit 10 lessen en je kunt het abonnement na een blok opzeggen op ieder gewenst moment.

(Proef)les reserveren
(English below)

Voor alle info over, en voor het reserveren van een proefles* check je deze pagina.
Voor de rollerskate dancelessen heb je geen ervaring nodig in het rollerskaten.

Voor een losse les of een abonnement download je onze app via de Google Play Store of via de App Store, en maak een account aan.

Voor een losse les ga je via de Dynamo app naar “rooster”. Kies de dag en les die jij wilt volgen, klik dan op “reserveren” en vervolgens op “aanschaffen”.
Voor een abonnement ga je via de Dynamo App naar het ledenportaal. Vervolgens ga je via het menu naar “shop”. Kies het gewenste abonnement en bevestig.

Zorg dat je comfortabele sportkleding en -schoenen draagt zodat je je vrij kunt bewegen. Denk ook aan een fles water.
* Let op: je zult zelf voor rolschaatsen moeten zorgen. Daarbij geven we de voorkeur aan rolschaatsen boven skeelers.

Voor vragen over de app check dan de pagina met veelgestelde vragen.
Staat je vraag er niet tussen of heb je een andere vraag neem dan contact op via het formulier onderaan deze pagina.

English

What is rollerskate dance
Rollerskate dance is part of figure skating. The development of rollerskating and hereby dancing comes from skating. In the 1940s, a roller skater could perform his own tricks of rollerskating after a competition to show his skill as a skater. Where before it was mostly about staying behind on the ice, now it’s more and more about adding your own moves.

What can I learn during these lessons
During the lessons you will first learn the basics, such as: skating forward, bubbles, stopping and the moon walk. Vivjan also focus on mastering dance moves such as downtown and hez. During the lesson you will also work on choreographies. So you will dance on skates!

Price
The classes are € 7,50 each. When you subscribe for the classes it will cost € 55,00 each block. Each block is 10 lessons and you can cancel your subscription after one block every moment you like.

Book your (trial)class
For more information about, and to book a trial class* check this page.
You don’t need experience for the rollerskate danceclass.

To take one lesson or a subscription download our app via Google Play Store or App Store, and make an account.

To take one lesson go to “my calendar” via the Dynamo app. Choose the day and class you would like to take, click at “reserve” and than “purchase”.
For a subscription go to “Member portal” via the Dynamo app. Go to “shop” via the menu. Pick the subscription you would like and confirm.

Make sure you are wearing comfortable sportswear and -shoes so you can move freely. Remember to bring a bottle of water with you as well.
* Note: you have to bring your own skates. We prefer rollerskates above inline skates.

For questions about the app please check the page with frequently asked questions.
If you can’t find the answer or if you have another question please contact via the form below this page.

Vivjan Champness

Vivjan Champness Vivjans liefde voor het rolschaatsdansen is ontstaan door het nummer Gold van Chet Faker. Vanaf 2016 is ze…

Lees meer

Heb je vragen over onze rollerskate dancelessen, vul dan het contactformulier in:
Do you have any questions, please fill in the contact form:

Contact (rollerskate dance)