Datum: vrijdag 28 februari

Bezoek je binnenkort Dynamo en heb je vragen rondom het COVID-19 (corona) virus? Lees dan verder.

Dynamo volgt de richtlijnen van het RIVM/GGD. Dit houdt in dat wij op dit moment alert zijn, maar nog geen actie ondernemen, er is geen reden voor zorgen. Mocht je Dynamo de komende dagen bezoeken, stel jezelf voordat je komt wel eerst deze 3 vragen:

  • ben ik recent in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest óf bij iemand die het COVID-19 heeft.
  • heb ik koorts (38 graden of hoger).
  • heb ik ook 1 of 2 van deze klachten: hoesten, moeilijk ademhalen.

 

Alleen als je op alle 3 de vragen JA antwoord, is het beter thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met je eigen huisarts.

Het advies wat we vanuit de landelijke berichtgeving volgen:

  • Was regelmatig je handen
  • nies en hoest in je elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes.

Alle evenementen vinden voor als nog doorgang. We houden de landelijke berichtgeving in de gaten en acteren daarop. Deze richtlijn vind je hier https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Mochten bezoekers of personeelsleden om persoonlijke redenen graag voorzorgsmaatregelen nemen, dan wordt dit door Dynamo toegestaan.